Föreningen

Föreningen Rumänienhjälpen i Ölmstad bildades hösten 2017 för att säkra verksamheten framöver. Grundorganisationer är Ölmstad Pingst och Allianskyrkan i Ölmstad. Grundorganisationerna stöder kontinuerligt med såväl en fast summa som olika insamlingar och ideella krafter.  Föreningen har ca 150 enskilda medlemmar och några företagsmedlemmar. Alla som delar föreningens värdegrund är välkomna att bli medlemmar. Vår förhoppning är att vi genom föreningens bildande skall kunna utveckla verksamheten, öka biståndet och lyckas få fler ansvariga, medarbetare och volontärer.  Klicka på länken så finner du värdegrunden. Värdegrund Rumänienhjälpen pdf

Föreningen leds av en styrelse, vars ordförande är Christer Josefsson 070 8207984 eller Christer.Pettersson@telia.com.

För enskild medlem är avgiften 200 kr/ år och för juridisk person 2000 kr.

Vill du bli volontär eller stödja verksamheten på annat sätt kontakta  Christer Josefsson.

 Välkomna!

 

Styrelsen från vä Arnold Sigonius, Klas-Åke Lennartsson, Jonas Wennerberg, Inger Ekengard, Magnus Nord, Yvonne Johansson och ordförande Christer Josefsson. Margareta Wennerberg är adjungerad i styrelsen.

Här nedan följer mer information om vår verksamhet och vår historia.

Butiken Hjälpen – samlingspunkt i Ölmstad med utblick mot världen..

Mitt i Ölmstad ligger Butiken Hjälpen i ganska enkla lokaler. Två butiker, en stor trailer, massor av varor och vänliga frivilligarbetare möter besökare. Caféet är en samlingspunkt och mitt i allt detta möter vi eldsjälen Margareta Wennerberg, som byggt upp verksamheten. Målsättningen är att stödja hjälpverksamhet för de allra mest behövande i Rumänien och skapa en mötesplats i Ölmstad.

Det började med kläder, kaffe och biblar.

Maggan, som vi kallar henne, berättar själv. Det började 1985 när Rumänien fortfarande var ett slutet land. De första åren åkte Margareta och hennes man Sam själva till Rumänien med allt från kaffe, kläder och biblar. Ett kontaktnät byggdes upp.

Hjälp som varierar efter behov.

Våren 1990, när diktaturen fallit och landet öppnats gick den första reguljära hjälptransporten. Transporternas innehåll anpassas efter hur hjälpbehovet förändras. Ekonomin i landet är instabil och priserna stiger. Just nu är till exempel veden mycket dyr och fattiga människor har inte råd att köpa. Det finns en utbredd korruption i landet och byråkratin kan vara besvärlig. Tack vare att Rumänienhjälpen i Ölmstad har kontakt med lokala församlingar och hjälporganisationer vet vi att allt kommer fram till de behövande. 4-5 transporter går årligen från Ölmstad till ett par orter Nucet och Bistrita. Maggan själv följer ofta med för att se arbetet på plats, utveckla arbetet och göra förändringar när behoven ändras. Våra chaufförer kör transporterna helt ideellt och den basala verksamheten i Ölmstad sköts av ideella krafter.

Café och butik, en öppen dörr.

Samtidigt har Mötesplatsen Hjälpen i butiken byggts upp. Caféverksamheten sköts på helt frivillig basis och målet är att man skall kunna få sitta ner och få ett samtal med människor, som kommer från Ölmstad eller mer långväga. Även här genomsyrar medmänsklighet, omtanke och den kristna grundsynen verksamheten.

Samarbete och samverkan.

Verksamheten har god kontakt med lokala företag och andra ideella organisationer som t ex Rotary, som sponsrat på olika sätt. Syföreningen, knuten till Svenska Kyrkan i Skärstad stöder troget verksamheten. Lokala företagare och hantverkare stöder verksamheten. Företag i bygden har reklamplatser på trailern allt för att i samverkan nå så bra resultat som möjligt. Maggan blev Årets Grännabo 2018 och har uppmärksammats i olika media..

Klicka på länken för att läsa mer.

Butiken Hjälpen samlingspunkt i Ölmstad rev

Ingen kan hjälpa alla. Alla kan hjälpa någon.