Fadderverksamhet

En familj, som fått hjälp och som nu hjälper andra.

Fadderverksamheten är en värdefull del av Rumänienhjälpen i Ölmstad. I dagsläget består den av 32 familjer i Rumänien som erhåller ett regelbundet och personligt stöd från familjer, enskilda och föreningar i Sverige. Verksamheten har varit en del av Rumänienhjälpen i Ölmstad sedan 1995.

Att stötta en familj i Rumänien innebär att man varje halvår bidrar med 1500 kr till sin fadderfamilj. Under året så går minst tre transporter ned till Rumänien och den familj som vill kan även vid dessa tillfällen skicka ett paket till sin fadderfamilj i Rumänien. Julpaketen är också en extra prioriterad del i verksamheten, då familjerna i Sverige med omtanke kring ”sin familj” i Rumänien packar ett paket med mat, hygienartiklar och små presenter till barnen för att sedan skickas ned med vår transport vid jultid till Rumänien.

Samtliga fadderfamiljer i Rumänien har ett nära stöd av Nellu och Viorica som är våra kontaktpersoner i Rumänien och de arbetar utifrån hjälpstationen Margarit som ligger i staden Nucet. Viorica och Nellu stöttar familjerna på alla sätt i allt från materiella behov till stor omtanke och finns där för familjerna i livets alla skeenden, i glädje och i sorg. Via de regelbundna transporterna skickar vi också ned stora mängder kläder som kommer dessa familjer till del. Behoven är mycket stora för de familjer som finns i fadderverksamheten. Fadderverksamheten uppmuntrar till ett långvarigt åtagande då familjerna i Rumänien har stora behov vilka ofta sträcker sig över lång tid. Vår önskan är att förmedla hopp och omsorg när omständigheterna är svåra.

Fadderansvarig Charlotta Karlhager
Vill du bli fadder kontakta
Charlotta Karlhager
Tel. 073-629 20 25