Föreningen

Föreningen Rumänienhjälpen i Ölmstad bildades hösten 2017 för att säkra verksamheten framöver. Grundorganisationer är Ölmstad Pingst och Allianskyrkan i Ölmstad. Grundorganisationerna stöder kontinuerligt med såväl en fast summa som olika insamlingar och ideella krafter.  Föreningen har ca 150 enskilda medlemmar och några företagsmedlemmar. Alla som delar föreningens värdegrund är välkomna att bli medlemmar. Vår förhoppning är att vi genom föreningens bildande skall kunna utveckla verksamheten, öka biståndet och lyckas få fler ansvariga, medarbetare och volontärer.  Värdegrund Rumänienhjälpen pdf


För enskild medlem är avgiften 200 kr/år och för företag 2000 kr/år.

Styrelsen

Föreningen leds av en styrelse som består av ordförande Roland Malmberg, ledamöter Arnold Sigonius, Klas-Åke Lennartsson, Jonas Wennerberg, Ellen Larsson, Erling Ceder samt Yvonne Johansson som även är kassör. Margareta Wennerberg och Hanna Wennborg är adjungerade i styrelsen.

Presentation av ordförande Roland Malmberg

Ordförande, Roland Malmberg

Jag heter Roland Malmberg och har bott i Ölmstad i 40 år. Har tidigare varit bl.a varit ordföranden i församlingar, vägföreningen, kommundelsråd, och i tidigare Hem och skola. Rumänienhjälpen i Ölmstad har jag följt från start och var tillsammans med Margareta och Sam Wennerberg samt Ebert Svensson på en tidig rekognoseringsresa i mitten av 80-talet. Eftersom jag var med i församlingsledningen i Ölmstad Pingst, där Rumänienhjälpen formades, så har jag följt arbetet på olika sätt och på nära håll. Jag har även på senare år tagit del av verksamheten och det som sker. Margareta Wennerberg som primus motor har tillsammans med alla volontärer gjort ett fantastiskt jobb. Min vision och förhoppning är att detta arbete ska kunna fortsätta och utvecklas framöver för det finns en stor potential till det. Rumänienhjälpen i Ölmstad fyller en funktion på många sätt. Naturligtvis är det viktigt för alla behövande i Rumänien och Kosovo, men även för Ölmstad med omnejd. Det ska kunna vara en plats som bygger samman bygden, där man möts och fikar och delar gemenskap och kanske livsberättelser, lämnar saker och köper saker, och en plats där många kan ge utlopp för sitt engagemang och arbetslust.

Jag bär stor respekt för det som byggts upp och önskar få vara en del i dess intressanta utveckling tillsammans med alla fantastiska volontärer och medarbetare.

Roland Malmberg

Mer information om vår verksamhet och vår historia

Butiken Hjälpen – samlingspunkt i Ölmstad med utblick mot världen..
Mitt i Ölmstad ligger Butiken Hjälpen i ganska enkla lokaler. Två butiker, en stor trailer, massor av varor och vänliga frivilligarbetare möter besökaren. Caféet är en samlingspunkt och mitt i allt detta möter vi eldsjälen Margareta Wennerberg, som byggt upp verksamheten. Målsättningen är att stödja hjälpverksamhet för de allra mest behövande i Rumänien och skapa en mötesplats i Ölmstad.

Det började med kläder, kaffe och biblar
Maggan, som vi kallar henne, berättar själv. Det började 1985 när Rumänien fortfarande var ett slutet land. De första åren åkte Margareta och hennes man Sam själva till Rumänien med allt från kaffe, kläder och biblar. Ett kontaktnät byggdes upp.

Hjälp som varierar efter behov
Våren 1990, när diktaturen fallit och landet öppnats gick den första reguljära hjälptransporten. Transporternas innehåll anpassas efter hur hjälpbehovet förändras. Ekonomin i landet är instabil och priserna stiger. Just nu är till exempel veden mycket dyr och fattiga människor har inte råd att köpa. Det finns en utbredd korruption i landet och byråkratin kan vara besvärlig. Tack vare att Rumänienhjälpen i Ölmstad har kontakt med lokala församlingar och hjälporganisationer vet vi att allt kommer fram till de behövande. 4-5 transporter går årligen från Ölmstad till ett par orter Nucet och Bistrita. Maggan själv följer ofta med för att se arbetet på plats, utveckla arbetet och göra förändringar när behoven ändras. Våra chaufförer kör transporterna helt ideellt och den basala verksamheten i Ölmstad sköts av ideella krafter.

Café och butik, en öppen dörr
Samtidigt har Mötesplatsen Hjälpen i butiken byggts upp. Caféverksamheten sköts på helt frivillig basis och målet är att man skall kunna få sitta ner och få ett samtal med människor, som kommer från Ölmstad eller mer långväga. Även här genomsyrar medmänsklighet, omtanke och den kristna grundsynen verksamheten.

Samarbete och samverkan
Verksamheten har god kontakt med lokala företag och andra ideella organisationer som t ex Rotary, som sponsrat på olika sätt. Syföreningen, knuten till Svenska Kyrkan i Skärstad stöder troget verksamheten. Lokala företagare och hantverkare stöder verksamheten. Företag i bygden har reklamplatser på trailern allt för att i samverkan nå så bra resultat som möjligt.

Klicka på länken för att läsa mer. Butiken Hjälpen samlingspunkt i Ölmstad rev

Maggan blev Årets Grännabo 2018 och har uppmärksammats i olika media