Mission

 

Transport i september 2018 med Henrik Rydberg och Klas-Åke Lennartsson.

Sedan 1990 har hjälpsändningar regelbundet körts till Rumänien. Idag har föreningen en egen trailer som kör hjälpsändningar 4-5 gånger per år. Alla chaufförer är volontärer. Lasten har varit mat, kläder, ved, sjukvårdsutrustning och kontorsmaterial. Även skolbänkar, stolar, madrasser och byggmaterial har förmedlats.

De flesta hjälpsändningarna går till Nucet, som är en mycket fattig liten stad med stor arbetslöshet och ogynnsam befolkningspyramid. Vi har ett gott samarbete med Nelu och Viorica Cozma, som förmedlar stöd till ett drygt 30-tal fadderfamiljer och administrerar bla ” Ett mål mat om dagen” till skolbarn. Bidrag ges också till barn-och ungdomsverksamhet i den kyrka vi samarbetar med. Enstaka insatser har gjorts för att hjälpa till med sjukvård och i vissa fall drägliga bostäder. Vi söker möjligheter att få ett hållbart bistånd där människor kan komma i arbete.

Chauffören Arnold Gustavsson med våra mottagare Nelu och Viorica Cozma.

I Bistrita bidrar vi till ett projekt för att återetablera fångar i samhället, ett projekt där pappor i fängelse får träffa sina barn samt ett program för att förebygga och behandla missbruk. Vi har bidragit till att renovera en samlingslokal Krukmakarens Hus centralt i staden samt etablera en second-hand butik på plats. Lokala eldsjälar har fått möjlighet att delta i utbildning och inspiration i Sverige. Tony Johansson från LP-stiftelsen i Jönköping stöttar upp i arbetet.

  

 

 

I detta hus bodde en änka med sina tre barn i yttersta misär. Vi beslutade att försöka reparera huset så det blev beboeligt. Allt gjordes med lokal arbetskraft och lokalt byggnadsmaterial. Det var klart i slutet av november 2018 precis innan en mycket kall vinter bröt ut.

Ingen kan hjälpa alla. Alla kan hjälpa någon.