blockblock

Julpaket

I jultransporten går det att skicka med julpaket till sina fadderfamiljer. Har man ingen fadderfamilj men ändå vill packa och skänka en julpaket så går det fint! Dessa omärkta paket hamnar då hos familjer som behöver en extra uppmuntran. Tänk vilket värde att få vara med och skicka hopp till andra människor som har väldigt svåra förhållanden där det många gånger också ser hopplöst ut!

Inlämning av julpaketen sker mellan 13-17 november i samband med butikens öppettider.

Exempellista på vad du kan packa i julpaketen, det går naturligtvis att variera.

Presentation av Roland Malmberg som ny ordförande

Jag heter Roland Malmberg och har bott i Ölmstad i 40 år. Har tidigare varit bl.a varit ordföranden i församlingar, vägföreningen, kommundelsråd, och i tidigare Hem och skola. Rumänienhjälpen i Ölmstad har jag följt från start och var tillsammans med Margareta och Sam Wennerberg samt Ebert Svensson på en tidig rekognoseringsresa i mitten av 80-talet. Eftersom jag var med i församlingsledningen i Ölmstad Pingst, där Rumänienhjälpen formades, så har jag följt arbetet på olika sätt och på nära håll. Jag har även på senare år tagit del av verksamheten och det som sker. Margareta Wennerberg som primus motor har tillsammans med alla volontärer gjort ett fantastiskt jobb. Min vision och förhoppning är att detta arbete ska kunna fortsätta och utvecklas framöver för det finns en stor potential till det. Rumänienhjälpen i Ölmstad fyller en funktion på många sätt. Naturligtvis är det viktigt för alla behövande i Rumänien och Kosovo, men även för Ölmstad med omnejd. Det ska kunna vara en plats som bygger samman bygden, där man möts och fikar och delar gemenskap och kanske livsberättelser, lämnar saker och köper sakar, och en plats där många kan ge utlopp för sitt engagemang och arbetslust.

Jag bär stor respekt för det som byggts upp och önskar få vara en del i dess intressanta utveckling tillsammans med alla fantastiska volontärer och medarbetare.

Roland Malmberg

ÅRSMÖTE 31 AUGUSTI 2020

i Allianskyrkan i Ölmstad kl 19.

Årsmötet som fick skjutas upp pga pandemin kommer nu att genomföras. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Max 50 personer i rymlig lokal så vi kan hålla avstånd.  Vi kommer att enbart ha förhandlingar, tyvärr ingen kvällsfika  men hoppas på en fin gemenskap.

Årsmötesförhandlingar

Aktuell information

Insamling till verksamheten

VARMT VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE OCH STARTEN PÅ ETT NYTT VERKSAMHETSÅR.

AKTUELL INFORMATION.

-Vi har kunnat öppna upp Butiken Hjälpen sedan midsommartid. Ganska bra antal besökare och försäljning. Vi har varit noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och planerar nu för hur vi skall kunna flytta in verksamheten på ett säkert sätt i höst.

-Caféet har varit stängt.

-Besökare 70+ har inte varit så många och våra kundkontakter och kassa sköts av yngre volontärer.

-Stor nöd i Rumänien där smittspridningen, arbetslösheten och fattigdomen ökar.

-Vi behöver ytterligare faddrar.

-Vi planerar för en transport till Rumänien i början av september. Den är noggrant planerad för att våra chaufförer skall vara trygga och kunna skydda sig mot smitta.

Transporten är i stort sett färdigpackad men om någon vill skicka med med mindre matpaket till fadderfamiljer går det bra. Lämna i så fall senast onsdagen 26 augusti.

-Kom ihåg att be för verksamheten och alla de människor som är involverade.

Ingen kan göra allt – alla kan göra något.

ÖPPET BUTIKEN HJÄLPEN ONSDAGAR 15-18.00 ( obs ny tid) och LÖRDAGAR 14-17.00

Nu försöker vi ha dessa öppettider med nedanstående anpassningar under sommaren. Mycket fina varor och goda medarbetare som gör att detta blir möjligt.

Fortfarande kan vi inte köra någon transport varför vår mottagningskapacitet är begränsad.

Vi är tacksamma för Gåvor till verksamheten, som vi fått under stängningen och extra gåvor till fadderfamiljerna som har skänkts.

Varmt Välkomna.

INGEN KAN GÖRA ALLT- ALLA KAN GÖRA NÅGOT.

NU ÖPPNAR VI FÖRSIKTIGT.

Nu försöker vi successivt öppna Butiken HJÄLPEN  med till en början lördagar 13 juni och 27 juni kl 14-17.

Vi är väl medvetna om att pandemin inte är över och vi kommer att vara noga med att följa FHM:s rekommendationer. Vi vill att både våra kunder och våra medarbetare skall känna sig trygga.

Vi har gjort en rad åtgärder för att uppnå detta.

Vi har begränsat antalet besökare i olika lokaler och vädjar till er att respektera detta. Vi har stängt av en del lokaler som medför risk för trängsel.

Endast personer under 70+ kommer att sköta kundkontakter och kassa. Vi har endast en kassa utomhus och tar endast SWISH-betalning. Det kommer att finnas handsprit för att underlätta handhygien.

Caféet är stängt tills vidare.

Mottagning av varor efter överenskommelse då vi inte har så mycket lagringsutrymme när inte transporten har kunnat gå iväg..

Varmt VÄLKOMNA till Butiken HJÄLPEN som har laddat med mycket intressanta varor.

Ingen kan göra allt -alla kan göra något.

SKÖNA MAJ- FORTFARANDE CORONA-STÄNGT.

STORT TACK TILL ALLA SOM HÖRSAMMADE VÅR EXTRA NÖDROPSINSAMLING.

Tyvärr dröjer det ytterligare en tid innan vi kan öppna Butiken Hjälpen såväl för försäljning som mottagning av varor, men vi följer utvecklingen noga och förbereder på olika sätt för att möjliggöra ett coronasäkert successivt öppnande. En svårighet är naturligtvis restriktionerna för alla 70+ som sköter mycket av vår verksamhet och praktiska arbete. Vi är rädda om alla våra medarbetare. Vi rekryterar gärna fler medarbetare som inte tillhör riskgrupperna.

Rapporterna från Rumänien talar om stor nöd, olika i olika områden. De redan fattiga har det värst. Stränga karantänsregler men våra medarbetare har fått tillstånd att besöka behövande. Stor brist på mat i spåren av arbetslöshet och sjukdom så vi försöker sända mer medel till mat och förnödenheter.

Tyvärr har den planerade transporten i april inte kunnat komma iväg. Våra medarbetare kan naturligtvis inte heller åka som planerat. Vi undersöker nu andra möjligheter att få ner vår transport före sommaren.

Nu öppnar vi en ny möjlighet att stödja arbetet genom att bli MÅNADSGIVARE. Kontakta  Yvonne Johansson 0705796924 eller Yvonne.stamseryd@gmail.com så förklarar hon mer.

FADDERVERKSAMHETEN pågår som vanligt och bidraget betalas in senast 200630 för nästa halvår 1500 kr.

TACK FÖR DITT STÖD. INGEN KAN GÖRA ALLT,ALLA KAN GÖRA NÅGOT.

GLAD PÅSK

Vi önskar alla våra vänner en Glad och Välsignad Påsk. I år har Stilla Veckan varit mer stilla än vi önskat. Butiken Hjälpen är stängd liksom varuinlämningen och caféet. Transporten är också inställd. Vi har alla fått tid till eftertanke. Nöden sitter inte i karantän och är inte heller inställd. Tvärtom ökar behoven både i Rumänien och i Sverige. Behöver du hjälp hör av dig till oss. Vill du hjälpa kan vi också förmedla kontakter.

Bankgiro 227-4769

SWISH 1231077429  Märk NÖDHJÄLP

Allmänna frågor Christer Josefsson 070 8207984 eller Margareta Wennerberg 070 4380582.

Fadderfamiljerna Sandra Hugosson 076 0254090

NÖDROP FRÅN RUMÄNIEN:

När vi nu känner att krisen pga Coronapandemin börja verka i vår vardag känns det besvärligt och svårt. Vi får leva med en del begränsningar vi inte hade räknat med. En del har blivit sjuka i denna eller andra sjukdomar och isolering kan kännas tungt. Vi vill att du som har behov av kontakt och hjälp hör av dig till oss eller våra församlingar. Det finns alltid en öppen dörr även om vi måste arbeta lite annorlunda. Ring gärna till vänner och prata en stund.

Hur ser det då ut i Rumänien?

Många människor, som arbetat utomlands har kommit hem från bl a Italien, Tyskland och Sverige. Vi har fått uppgift om en siffra på 500 000. Naturligtvis har det förvärrat smittspridningen. Nu är gränserna stängda och skolorna är stängda. Akutsjukvården är fri, men hårt belastad och samhällssystemet har ju stora brister.

I Nucet där vi arbetar mest är läget svårt. Arbetslösheten stiger. Många av våra fadderfamiljer har drabbats av sjukdom, Corona eller annat. Många nya hjälpbehövande dyker upp hos våra samarbetspartner.

Styrelsen har beslutat att utöver de 45 000 som skickas varje månad  betala ut 25 000 kr extra för april och maj på grund av den akuta situationen. Transporterna är inställda, så vi kan endast i dagsläget bidra med pengamedel. Det kan behöva bli mer också om situationen blir värre.

Eftersom Butiken Hjälpen, caféet  och varumottagningen är stängd tills vidare har vi inga löpande intäkter. Genom generösa donationer har vi en del fondmedel avsatta, och vi tar av dessa nu.

Om du känner att du vill bidra i denna svåra tid  önskar vi dels extra bidrag till fadderfamiljerna, men framförallt medel till nödhjälp därutöver. Nästa ordinarie inbetalning till fadderfamiljerna är 30/6.

Bankgiro 227-4769, Swish 1231077429 Märk med ” NÖDHJÄLP” eller Fadderfamilj.

Kontakta Sandra 0760 254090 om fadderfamiljerna, Christer 0708207984 och Maggan 0704380582 i övriga ärenden.

Låt oss visa varandra omtanke och be för både vårt land och Rumänien i denna situation.

Uppdaterat 29 mars 2020.

Årsmötet 2 april inställt.

Vi återkommer med ny tid när läget klarnat något.

Våra vänner i Rumänien har det svårt. Vi skall försöka hjälpa till även om vår transport och besök inte kommer till stånd.

Be om helande för de som är sjuka, förstånd, tålamod och beredvillighet för oss som är friska samt vishet för de styrande i vårt land och vår värld.

Butiken Hjälpen

stänger fr o m nästa vecka v 13 på obestämd tid med anledning av pandemin med coronavirus. Vi vill bidra till samhällsansvaret att minska smittspridningen och inte utsätta våra medarbetare och kunder för onödiga risker.

Vi håller också caféet stängt.

Det betyder inte att omsorgen med våra medmänniskor här i Ölmstad stängs ner. Behöver du hjälp hör av dig så kan vi kanske hjälpa dig. Våra kyrkor upprätthåller också gudstjänstverksamheten. Välkomna till dessa gemenskaper.

Vi kan under denna tid inte ta emot varor. Som vanligt tar vi endast emot när Butiken är öppen, men extra viktigt nu när våra volontärer inte kan vara där och städa och hålla snyggt.

Vi håller kontakt med våra vänner i Rumänien men antar att nästa transport i mitten av april inte blir av. När intäkterna nu kommer att bli mindre kommer vi att stötta i med fondmedel för att uppfylla våra åtaganden mot de som kanske drabbas värre än vi. Får vi nyheter kommer vi att berätta här på hemsidan samt fb.

Årsmötet kommer eventuellt att skjutas upp men det återkommer vi till.

Vi ber för varandra och för de som drabbas extra svårt.

Butiken Hjälpen

har öppet på ordinarie tider lördagar 14-17 och onsdagar 16-19 tills vidare.

Skulle myndigheterna ge direktiv om att mindre butiker bör stänga kommer vi naturligtvis göra det.

Varmt välkommen att handla hos oss men om du är förkyld eller har andra sjukdomssymtom mår du allra bäst hemma och bidrar inte till smittspridning.

Uppdaterad lördagen 14 mars 2020.

ÅRSMÖTE

Välkommen på årsmöte 2 april kl 19.00 i Pingstkyrkan Ölmstad (obs annan lokal har meddelats tidigare).

Årsmötesförhandlingar, kvällsfika och trevlig samvaro.

Nya och gamla medlemmar välkomna. Betala gärna din medlemsavgift 200 kr via Swish 1231077429 eller bg 227-4769. Märk Medlemsavgift och ditt namn.

Vill du skänka en gåva eller bli fadder samma Swishnummer eller bankgiro men märk tydligt vad det gäller.

VARMT VÄLKOMMEN.

Kväll för Rumänienhjälpen 7 mars kl 19.00

Gemenskapskväll för Rumänien i Pingstkyrkan Ölmstad. Sång, musik, berättelser och lite gott kvällsfika. Varmt välkomna.

Framme i Nucet.

Klasse och Peter Folkesson har lastat av bröd och ved i Nucet och vänt hem igen. Allt har gått bra och vi är tacksamma för Guds beskydd och för våra volontärer och samarbetspartner i Rumänien.

Nästa transport går redan 9 februari med bröd och ved till Nucet, som har haft mer vinter och snö än vi. Just nu lastar vi så mycket vi kan. Välkommen att hjälpa till eller skänka ved, filtar eller liknande för att vintern skall bli mer uthärdlig för de fattigaste familjerna.

Gemenskap i Jul i Bistrita – en lyckad satsning.

Matt 25:35  Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig.

Det var första gången, som våra medarbetare och församlingen som vi har kontakt med i Bistrita ordnade för hemlösa vid jul. Krukmakarens Hus öppnade upp och familjen Florin hade ordnat mycket god mat. Kläder, skor och hygienartiklar blev fina julklappar, men viktigast var kanske gemenskapen. Julafton och juldagen var det 20-30 matgäster och ett 10-tal lokala frivilliga som hjälpte till.

Projektet Pappa för en dag kunde inte vara med men annandagen fick familjerna hembesök med mat och julklapp till barnen.

Tack för alla bidrag som gjorde detta möjligt.

Tack och Guds Välsignelse till Tony och Magnus, som sett detta som en särskild kallelse och reste ner över julhelgen för att få arrangemanget att fungera.

.

Lina Thoursie slutade sin anställning hos oss i Butiken vid Nyår.

Tack Lina Thoursie för denna tiden. Du har gjort en fantastisk insats och spridit mycket energi och glädje, även om tiden blev kortare än vi tänkt. Vi önskar dig Guds Välsignelse och Lycka Till i din fortsatta verksamhet.

Jul 2019

Det närmar sig jul. Jultransporten till Rumänien gick bra och både chaufförerna och Margareta är lyckligt hemma igen.

Nu har Magnus Nord och Tony Johansson rest ner till Bistritia för Gemenskap i Jul.

Matt 25: 35. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig.

Krukmakarens verkstad öppnas för hemlösa och andra behövande i samarbete med lokala församlingar. Det blir julmat, julklappar, sång, musik och andakt.

Glädjande att projektet Pappa för en dag ( där fångar får träffa sina barn ) också deltar. Ett femtontal barn får ett mjukisdjur från oss som julklapp. Här nedan följer Rumänienhjälpens julbrev 2019. Klicka på länken så kan du läsa det.

Julbrev 2019

Familjen ni möter i brevet är förskolan Solstrålens fadderfamilj. Vi arbetar nu med ett lite större projekt, att bygga ett litet hus till familjen. De bor idag i ett helt undermåligt skjul. Vill du stödja detta särskilt märk gåvan Hus till Lisa.

Rumänienhjälpen i Ölmstad önskar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år.

JULTRANSPORT.

Så är jultransporten 2019 på väg till Rumänien. Våra chaufförer Ronny och Claes kör och vi ber om välsignelse och beskydd på resan. Margareta är också på plats och besöker vännerna i Nucet och Bistritia. Vi har med massor av julklappar, förnödenheter, matpaket  och en del utrustning för Gemenskap i Jul för hemlösa i Bistritia. Stor tack till alla som bidrar till detta.

.

Här hemma pågår julförsäljningen för fullt  tack vare våra frivilliga medarbetare. Alltid go´fika. Vi har mycket julsaker av alla slag, nytt och gammalt. Ta en titt på Hjälpen först innan du går till en annan butik.

STORT TACK

alla ni som besökte vår Julmarknad, fyndade, fikade, umgicks och därmed bidrog till ett fantastiskt resultat, all time high, ca 10% mer än förra året. Vi har mycket julsaker kvar, både gamla och ganska nya, så ni har chans att fynda ända fram till Jul. Öppet som vanligt helgfria lördagar 14-17 och 6-19, onsdagar 16-19. Välkomna.

                                   .

JULMARKNAD PÅ HJÄLPEN 9  NOVEMBER 12.00- 1700 

Tiden går fort och vi börjar planera för julen. Vi har vår Julmarknad tidigt för att få med gåvor och paket i Jultransporten se nedan.

Massor av julpynt, nytt och gammalt, ljusstakar, änglar och tomtar.

Go´fika som alltid med hembakat. Vi bjuder på glögg.

Julpaket och bidrag till fadderfamiljerna, julklappar och allmänna julpaket till behövande kan lämnas samt Gåvobrev till Rumäniens barn inhandlas.

Bidrag till Gemenskap i Jul i Bistrita är en särskild satsning i år. ” Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig.”

Vi behöver pengabidrag (märk Matt 25:35) och hygienprodukter företrädesvis för män. Två av våra medarbetare kommer att resa ner och fira jul med de hemlösa.

Se nedan vad du kan packa i ett Julpaket.

Välkommen att ge och handla.

Ingen kan gör allt  alla kan göra något.


Nästa transport, JULTRANSPORTEN,  går 21 November. Senaste inlämningsdag för varor, familjepaket och Julklappar är 13 november. Då lämnas också bidrag till GEMENSKAP I JUL I BISTRITA. Matt 25:35

Exempel på innehåll man kan lägga i ett paket.

VÄLKOMMEN LINA, ny butiksansvarig i Butiken Hjälpen sedan 15 augusti. Läs mer under fliken Butiken Hjälpen.

En extra transport till Nucet  gick den 22 september med Klasse Lennartsson som chaufför.

Styrelsen besökte Cirkular Centre i Jönköping 9 september och fick inspiration och information om deras arbete för hållbar konsumtion, hållbart bistånd och att låta människor växa. Vi har mycket gemensamt och har en del att lära av varandra.

För en tid sedan fick vi ta emot ett stort antal madrasser från deras samarbete med IKEA-Torsvik. Dessa är nu levererade till Rumänien.

Nu fick vi med en låda schampo och duschkräm från märket VÄN. Dessa produkter går nu till projektet Gemenskap i Jul i Bistritia, Matt 25:35.

Stor tack till Cirkular Centre.

OBS! NY INSAMLING TILL GEMENSKAP I JUL I BISTRITA. SE MER UNDER MISSION: Matt 25:35.

Ingen kan hjälpa alla, alla kan hjälpa någon.

Sensommarens hjälptransport  till Nucet och Bistritia.

På eftermiddagen 22 augusti rullade vår transport iväg från Ölmstad med sängar, kläder och förnödenheter till Rumänien. Denna gång körde våra härliga unga chaufförer Sebastian Lennartsson och Viktor Lennartsson. Margareta Wennerberg och Tony Johansson är nere och hjälper till att få hjälpen på plats.

Vänner från Rumänien på besök.

Vid årets LP-läger på Gullbranna deltog 8 av våra rumänska vänner från Nucet och Bistritia. Temat för lägret var: Frihet är ett namn. Huvudinriktningen var socialt arbete, arbete med  fattigdom och missbruk. De flesta kom från Krukmakarens Hus och Församlingen Agape i Bistritia men också från Nucet.. Vi har kunnat hjälpa till med deras lägervistelse för inspiration, utbyte av erfarenheter och gemenskap. Med den närkontakt vi har både här och när vi lämnar hjälp i Rumänien är vi trygga med att hjälpen når de som behöver den. Efter lägret träffades styrelsen med rumänerna i Butiken Hjälpen för utvärdering och berikande gemenskap för oss alla.

.

Celebert besök i Butiken Hjälpen

I mitten av juli besöktes Butiken Hjälpen av Kosovos ambassadör i Sverige som tackade för det stöd vi ger till ungdomsverksamhet utanför Pristina.

Därefter fick vi ett vänligt brev : ” Vi skriver till er på uppdrag av Republiken Kosovos Ambassad i Sverige. Under vårt besök hos er organisation fredagen 12 juli informerades vi av Astrit Gashi om era varierade hjälpaktiviteter inklusive hjälp och support till Kosovo. Vi är mycket tacksamma och önskar tacka er för hjälp och support för vårt land, Kosovo. Vi ser fram mot samarbete även i framtiden.

Med respekt och bästa hälsningar

Embassy of the Republic of Kosovo in Stockholm

Konsulära avdelningen

Birger Jarlsgatan 33

111 45 Stockholm”

Roligt med denna uppskattning.

Nästa transport till Rumänien går 22 augusti. Du kan lämna varor, paket till familjer och andra bidrag fram till 10 augusti. Vi önskar en trvlig sommar och hoppas vi ses på Butiken Hjälpen.

Vår insamling till Springhjälpen 30 maj inbringade 2 200 kr. Tack alla som besökte oss och bidrog till att vi kan minska hungern i världen. Din go´fika gav mat till den som svälter. Ingen kan göra allt, alla kan göra något.

EXTRAÖPPET på Butiken Hjälpen Kristi Himmelsfärdsdag 30 maj kl 14-17.

Springhjälpen passerar och har ett stafettskifte i Ölmstad kl 15.00. Springhjälpen arrangeras av SVT, Sveriges Radio, Radiohjälpen och i vårt område ÖIS: Detta för att bekämpa hungern i världen.

Vill du springa gå in på http://www.springanmalan.svt.se. Kolla också på ÖIS hemsida.

Marcus Sjöberg från Bönarp ( Bonde söker fru) är vår lokale kändis som springer tillsammans med många fler.

Om du vill fika och umgås på vårt café går alla intäkterna där till Springhjälpen. Du kan alltså bidra genom att bara ta en go´fika.  Ta med några vänner och bidra till att minska hungern i världen.

Vi har också öppnat en digital insamlingsbössa. Logga in på springhjalpen.se och sök upp Rumänienhjälpen.

Ingen kan hjälpa alla, alla kan hjälpa någon.

EXTRAÖPPET på Butiken Hjälpen även lördag 1 juni Ölmstaddagen kl 10-17.

Denna dag händer mycket i Ölmstad och vi har öppet med go´fika och mycket varor i Butiken.

Genom folkfester i bygden hjälper vi människor i världen.

VÄLKOMNA!

Referat från årsstämman.

Nu har årsstämman varit. Vi var ett 30-tal deltagare som träffades till intressanta förhandlingar, god gemenskap och som alltid go´fika. Läs ordförandens medlemsbrev nedan. Medlemsbrev 2019

Du kan bli medlem. Enskild Medlem 200 kr, företag 2000 kr. Kontakta Christer Josefsson 0708207984 eller Yvonne Johansson 0705796924

Butiken Hjälpen med gammalt och nytt samt Caféet med hembakt go´fika öppet alla helgfria lördagar 14-17 och onsdagar 16-19.

Hos oss kan man betala med Swish 1231077429 eller kontanter. Vi tar inte emot kort.

Inlämning av hela och rena saker sker under butikens öppettider. Välkomna.

Ölmstad Hembygdsförenings årsbok uppmärksammar Rumänienhjälpen som en samlingspunkt i Ölmstad i en artikel. Du är väl medlem i hembygdsföreningen??

Rapport från Margareta och Tony 6 april 2019.

Igår efter återhämtningen från resan var vi på ett barn/ungdomsbibelstudium med runt 40 barn/ungdomar från Nucet och byarna runt omkring. Några eldsjälar från församlingen åkte runt och hämtade upp de som ville komma. De flesta kom från icke-troende hem. Flanellografen användes för bibelstudiet och sångtexten visades med hjälp av dator/projektor. Om strömmen hade gått hade det inte påverkat bibelstudiet, värt att tänka på i vår elektriska era.

Vi var också och hälsade på familjen i huset, som varit sprucket och strömlöst där familjen utstrålat ångest och oro. Nu möttes vi av ett ljust hus med värme från en ny vedspis och kamin. TV:n var på och samtalen var fyllda av glädje och skratt. Vi blev så berörda att vi helt tappade bort att ta kort.

Med vänlig hälsning  Margareta och Tony

Idag 4 april avgick den andra transporten för året till Rumänien. Vi hade med sängar, gåvor till fadderfamiljerna, matvaror och andra förnödenheter. Denna transport går både till Nucet och Bistrita. Chaufförer är från vä Peter Larsson och Mikael Schultz. Margareta reser också ner för att ta emot transporten. Tony som arbetar med missbrukare följer med till Bistrita för att bistå dem. Vi ber om Guds Välsignelse över transporten.

Make-over av trailern.

Härlig bygd att leva och verka i. 18 lokala småföretag har köpt reklamplatser på vår trailer till förmån för vår verksamhet i Rumänien. Gynna dem , de hjälper dem som inget har. Om fler vill ha reklamplatser kan vi ordna det på vårt område även om trailern är full.

Ingen kan hjälpa alla, alla kan hjälpa någon.

hej hopp tjohoo

Här ör text fadlfja ödfjadjf med en länk

huuuus

adf vad är bblropöadfgj

Verksamhetsberättelsen för 2020

Läs verksamhetsberättelsen som pdf-fil.

Årsmöte 7 juni 2021.

Varmt välkommen till årsmöte måndagen 7 juni kl 19.00 i Pingstkyrkan Ölmstad.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Information om arbetet i Rumänien

Möjlighet att bli medlem

Möjlighet att bli fadder

Vi följer FHM:s rekommendationer

Välkomna                          Styrelsen

          

   Föreningens arbete och årsmöte 2021.

Föreningens arbete har präglats mycket av pandemin och trots stora ansträngningar har vi inte kunnat nå samma resultat som förra året. Trots allt har vi kunnat hjälpa våra vänner i Rumänien  som drabbats hårdare än vi. Vi vet ännu inte när vi kan ha vårt årsmöte, sannolikt i maj månad oavsett vad som är brukligt. Då är nog många fler vaccinerade och förhoppningsvis har smittspridningen avtagit.

Håll ut, Håll i, Håll händerna rena och hjärtat varmt.

ÅRSMÖTE 2020.

På grund av pandemin var det nödvändigt att skjuta upp årsmötet men 31 augusti kunde det komma till stånd. Konstaterades att 2019 varit ett framgångsrikt år och Försäljningen i Butiken slagit nytt rekord.

Styrelsen omvaldes liksom ordföranden Christer Josefsson.

Diskuterades verksamhetsplan för 2020 och hur Butiken skall kunna hålla öppet på ett sätt som är säkert för besökare, personal och volontärer.

Även transporterna har varit inställda men planeras att en transport kan gå 6 september.

Margareta Wennerberg redogjorde för dagsläget i Rumänien vad gäller pandemin och den kyrkbrand som drabbat våra samarbetspartners i Nucet. En mycket svår situation varför en särskild insamling gjordes..

Ordföranden tackade alla volontärer och missionsledaren Margareta Wennerberg för det gångna verksamhetsåret.

Magnus Nord avslutade med bön.

/